Lite info ang hamnavgift under SM


Glädjande kan BBK meddela att vi lyckats lösa hamnfrågan på ett sätt som vi hoppa kommer att göra många glad. Vi kommer att få disponera den del av yttre hamnen som var tänkt från början utan extra kostnad för Er deltagare.