Repeterar och kompletterar lite information

Repeterar och kompletterar lite information

Eftersom vi befinner oss i ett ganska stort fiskeläge har jag försäkrat genom denna information att vi tar vederbörlig hänsyn. Det gäller främst parkering av vagnar och bilar