Här kommer resultatet löpande uppdateras under SM 2019.