Om sm606.se

  • Denna hemsida kommer att vara den samlade platsen för information för allt som är kopplat och hör till årets svenska 606-mästerskap.
  • Hemsidan administreras och underhålls gemensamt av Söderhamns SS och Svenska 606-förbundet.